Monday, December 21, 2009

Takafulink PruBSN

Pelan Takafulink Prudential BSN Takaful (PruBSN) adalah suatu produk komprehensif yang menyeluruh gabungan semua jenis perlindungan hayat, perlindungan penghospitalan dan simpanan pelaburan.

Ianya membantu anda merancang tahap perlindungan yang sesuai dengan hidup anda dan dirangka dengan matlamat untuk menangani keadaan-keadaan yang tidak menentu dalam kehidupan seharian. Keperluan hidup kita sentiasa berubah mengikut peredaran masa, begitu juga dengan keutamaan hidup yang sentiasa berubah. Maka perancangan kewangan kita perlu selaras dengan peredaran hidup dan Pelan Takafulink PruBSN memberikan anda kawalan kerana ia dapat disesuaikan dengan pelbagai peringkat kehidupan tersebut.

Takafulink PruBSN dan manfaatnya adalah pelan Takaful keluarga berkaitan dengan pelaburan yang berlandaskan prinsip-prinsip Syariah.

Pelan Takafulink berkaitan pelaburan ini ialah gabungan perlindungan dan pelaburan. Premium yang dibayar bukan sahaja menyediakan perlindungan tetapi sebahagian daripada premium tersebut juga akan dilaburkan ke dalam dana pelaburan tertentu mengikut pilihan anda. Sebagai pemegang polisi, anda boleh memilih bagaimana membahagikan premium insurans anda untuk perlindungan dan pelaburan.

Pelan Takafulink adalah sesuai untuk semua peringkat lapisan umur masyarakat kerana memenuhi 4 keutamaan keperluan keluarga:-
"Dying too Soon" : Melindungi waris daripada bebanan kewangan akibat kematian awal
"Living Too Long" : Plan Kewangan Simpanan Pelaburan untuk persaraan apabila sudah tua
"Living Death" : Melindungi pendapatan akibat penyakit biasa, kritikal atau kecederaan yang memerlukan kos rawatan berterusan sehingga meninggal dunia
"Children’s Future" : Menyediakan Tabung Pendidikan anak-anak
"Wealth Creation" : Mewujudkan Tabung Simpanan Tambahan berserta pulangan pelaburan
Pelan Takafulink PruBSN memberikan fleksibiliti kepada anda dari segi:-
1)Fleksibiliti memilih sendiri tahap perlindungan dan pelaburan anda.
2)Anda boleh memilih untuk mengubah jumlah bayaran premium atau perlindungan mengikut perubahan kedudukan kewangan anda
3)Anda boleh memilih daripada berbagai dana (eg. Equity, Bon etc.) untuk pulangan pelaburan simpanan bergantung kepada paras risiko yang selesa untuk anda
4)Anda boleh menebus sebahagian simpanan daripada unit berkaitan pelaburan anda pada bila-bila masa.
5)Anda boleh juga boleh menukar dana pelaburan yang sedia ada kepada dana pelaburan yang lain.

Produk Takafulink PruBSN dinobatkan sekali lagi No.1 Pilihan Rakyat Malaysia untuk tahun 2008:


Harapan kami, warga PruBSN agar ciri-ciri unik Takafulink akan membantu merealisasikan impian kerajaan untuk meramaikan rakyat Bumiputera yang dilindungi insurans terbaik dekad ini!

No comments:

Post a Comment