Friday, December 25, 2009

Permulaan Perlindungan

Sebaik sahaja polisi Takafulink anda lulus, maka bermulalah perlindungan anda mengikut tempoh menunggu di bawah:

[Click image for better view]

No comments:

Post a Comment