Friday, December 25, 2009

15 Hari Percuma!!!

Anda mempunyai 15 hari percuma untuk meneliti kontrak terma dan syarat yang terkandung di dalam buku polisi PruBSN sama ada ianya memenuhi keperluan anda sekeluarga. Jika anda tidak berpuas-hati, maka anda boleh kembalikan buku polisi tersebut dalam masa 15 hari penyerahan dan premium akan dipulangkan semula.

Borang cadangan proposal yang menunjukkan terma 15 hari percumaBerikut di bawah adalah contoh "Refund Premium":-No comments:

Post a Comment