Friday, December 25, 2009

Buku Polisi & Kad

Apabila anda mendaftar polisi dengan Prudential BSN Takaful, anda akan menerima:

* Buku Polisi - sebagai rujukan peribadi menerangkan jenis-jenis manfaat perlindungan yang anda akan nikmati bersama terma dan syarat perlindungan
* Medical Card - untuk membantu urusan kemasukan menerima rawatan di hospital panel swasta
* Senarai Hospital Panel Prudential BSN Takaful


Pastikan ejen anda mengingatkan segala manfaat-manfaat perlindungan setiap 6 bulan sekali.

No comments:

Post a Comment